Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

1 – Thanh Toán Tiền Mặt

Được áp dụng với những đơn hàng trong phạm vi Tp.HCM và có giá trị nhỏ hơn 20 triệu đồng.

2 – Thanh Toán Qua Chuyển Khoản

Được áp dụng với những đơn hàng ngoài phạm vi Tp.HCM hoặc đơn hàng có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *